Reklamation / Forsikringsspørgsmål

Der kan ikke fremsendes modfaktura til os for selvhjælp på flytning.
Hvis en planlagt opgave aflyses mindre 48 timer før fremsendes faktura på 3 timer.

Alle opgaver udføres i henhold til.: CMR/NSAB2000. 8,33 SDR. pr. kg
VI er ikke ansvarlige for tab, der skyldes force majeure eller godsets egen be­skaffen­hed, herunder at godset ikke kan tåle påvirkninger, der normalt fore­kommer under møbel­-transport og flytning. Spiritus, tobaksvare, computerudstyr, mobiltelefoner, køle/frysevare, guld, sølv, ædle stene og penge er ikke dækket af normal forsikring.

Indhold i flyttekasser som ikke er ned-pakket & ud-pakket af os, er ikke omfattet af forsikringsdækning.
Der tages forbehold for force majeure, samt trafikale forsinkelser.

 

Andre reklamationsspørgsmål

Hvis dine ting beskadiges under selve flytningen, vil det for alle parter være det bedste at dette bemærkes til Siig Flytteforretning med det samme !!

Erfaringen viser dog, at de fleste reklamationssager håndteres
bedst under selve flytningen, fremfor 3-4 uger efter at en
flytning er tilendebragt.

 

Alkohol politik

Siig Flytteforretning accepterer ikke at de ansatte i/på arbejde er
påvirket af alkohol…Yderligerre info kan rekvireres ved henvendelse.

Ryge politik

Siig Flytteforretning har en rygepolitik som loven forskriver…Yderligere info kan rekvireres ved henvendelse.

Cookie- og Privatlivspolitik